Contact us

Tel:86-18303031713
Web:www.driedfruit.cn
Code:057250
Email:
            exporter@driedfruit.cn
            flair@driedfruit.cn
            sales66@driedfruit.cn
            exporter1@driedfruit.cn
Add:Western Industry Zone of Anzhai Quzhou Hebei China

Current location:Contact us
Contact us

Tel:86-18303031713

hotline:86-03108943050

Web:www.driedfruit.cn

Code:057250

Email:exporter@driedfruit.cn

              flair@driedfruit.cn

              sales66@driedfruit.cn

              hdfulaier@163.com

              exporter1@driedfruit.cn

Add:Western Industry Zone of Anzhai Quzhou Hebei China

Tel:86-18303031713
Web:www.driedfruit.cn 冀ICP备17035105号-2
Code:057250 Email:exporter@driedfruit.cn;flair@driedfruit.cn;sales66@driedfruit.cn;exporter1@driedfruit.cn
Add:Western Industry Zone of Anzhai Quzhou Hebei China
Top